ÜRÜNLERİMİZ
Uygulama Esasları

 

UYGULAMA ESASLARI :

 

ILDIZTILE kiremitlerinin uygulamasında Giyotin, Caka, Yuvarlak başlı pençe çekici, özel metal kiremit çivileri vb. aletler kullanılır.

 

Mertekler üzerine kiremit altı tahtası konmamışsa, kadronlar merteklere yerleştirilir. Eğer kiremit altı  tahtası konmuşsa bunun üzerine ısı ve su yalıtım malzemelerini montaja imkan vermek için  sahte mertekleme yapılır ve kadronlar bu merteklerin üzerine yerleştirilir. Böylece bir ızgara sistemi oluşturulur. Bu esnada ısı yalıtımı alttan değil de çatı üstünde yapılacak ise ısı yalıtımı için uygun görülen malzeme yerleştirilir. Isı yalıtımının üzerine buhar dengeleyici örtü serilir. Eğer gerekli görülüyorsa (özellikle çok güneşli bölgelerde) ILDIZFOIL serilir ve kadronajlama başlar. Kadronajlamada kullanılacak ahşabın kesitinin 5x5 olması tavsiye edilir.

 

Kadron aralıkları 37 cm' dir. Ancak ilk kadron çatının başlangıcından maksimum 34,5 cm' ye çivilenmelidir. Sonra diğer kadronlar yerleştirilir.

 

 

 

Kiremitler çatı sırtının aşağısındaki kadrondan başlayarak dizilir. En güzel görünüş için kiremitleri dizmeye çatının üst hattından bir sıra bırakarak başlanır. Kiremitler sağdan sola veya soldan sağa dizilebilir. Bindirmede yağmur ve rüzgar geliş istikameti dikkate alınır. Dizilen kiremitler özel ILDIZTILE metal kiremit çivileri ile alınlardan çivilenir. Kiremitleri çivilemeye, aşağıya doğru birkaç sıra dizdikten sonra başlanmalıdır. Panel döşeme işlemi bittikten sonra sıra aksesuar montajına gelir. Aksesuarlar tüm detaylara uygun çözüm getirilebilecek çeşitliliktedir.