ÜRÜNLERİMİZ
Uygulama Esasları

 
 
1. Çatı kiremit altı tahtası veya en az 11 mm kalınlığındaki OSB ile kaplanmış
olmalıdır.
2. Çatı çevresi tamamen 3 x 5 cm ahşap çıta ile çıtalanmalıdır.
3. Z-profili hariç diğer aksesuarların konulacağı yerler 3x5 cm ahşap çıta ile
detayına uygun şekilde çıtalanmalıdır
4. OSB üzerine ILDIZBOARD' lar aşağıdan yukarıya doğru dizilmelidir.
5. İlk sıra ILDIZBOARD' ların önü çıta kalınlığı ve kiremitin 2-3 cm dışarı taşacağı
düşünülerek kesilmelidir. Kesilen ILDIZBOARD' lar artık çıtalara dayanabilirler.
6. ILDIZBOARD' lar dört yanındaki kilitleme kanalları kullanılarak diğer
ILDIZBOARD' lara kilitlenmelidir.
7. Çatı tamamen ILDIZBOARD ile kaplandıktan sonra aşağıdan başlanarak
buhar dengeleyici saçağa paralel ve biniler 10 cm olacak şekilde ILDIZBOARD'
ların üzerine serilmelidir. Rüzgarın izin vermediği durumlarda ILDIZBOARD 'lar
ve buhar dengeleyici örtü çatıya küçük bölümler halinde de konulabilir.Buhar
dengeleyici örtünün uçmasını engellemek için bazı yerlerinden çiviler ile OSB ye
tutturulabilir.
8. Kiremit aşağıdan yukarıya doğru döşenmelidir.
9. İlk sıra kiremitler yerleştirildikten sonra her kiremit arka çenesinden üsten 3
yerden 8cm 'lik sunta vidası ile OSB ye vidalanmalıdır.
10.2. sıra kiremitler 1 .sıra kiremitlerin arka çenesini örtecek şekilde yerleştirilir ve
böylece 1. sıra kiremitlerin vidaları kapanmış olur.
11.2. sıradaki her kiremit alnından, 4 noktadan 2,5-3 cm'lik siyah alçıpan vidası ile
vidalanır, böylece ilk sıradaki kiremidin arka alnı ile 2. sıradaki kiremidin ön alnı
birbirine vidalanmış olur. Aynı işlemler yukarıya doğru çıkıldıkça her sırada yapılır.
12. Sırt Mahya : sırtlarda 3x5 cm ahşap çıta ile üst üste 2 kat sırt tahtası
yapılmalıdır. ILDIZBOARD sırt tahtasına dayanacak şekilde
kesilmelidir.Kiremitler de sırt tahtasına dayanacak ve yukarı doğru 4-5 cm
kıvrılacak şekilde kesilmelidir.Sırt tahtasına iki yanından kiremitler
yanaştırıldıktan sonra üzeri sırt mahya ile kapatılır ve sırt mahya 50 cm ara ile
yanlarından sırt tahtasına vidalanır.
13. Z Profili : Baca ve duvar diplerinde ILDIZBOARD baca veya duvara
dayanacak şekilde kesilir, kiremit ise baca ve duvara dayandıktan sonra 5 cm
yukarı kıvrılacak şekilde kesilir, kesilen ve duvara dayanan yerin üzeri z-profili ile
örtülür ve z profili 50 cm ara ile duvara çivilenir, z profilinin üstü ile duvar arası
silikonlanır. Mümkünse z profilinin üstü 1 cm bükülerek .duvarda yarık açılarak
sıva içine sokulmalı ve üstü silikonlanmalıdır. Silikonlanan yerler ILDIZBOND
rötuş takımının aynı renkteki kumu ile kaplanmalıdır.
14. Saçak Mahya : Çatı yan saçaklarına koyulan çıta üzerine bir sıra daha 3x5
cm çıta koyulmalıdır.Çıtalara dayanacak şekilde ILDIZBOARD
kesilmelidir.Kiremit ise çıtaya dayandıktan sonra 5 cm yukarı bükülecek şekilde
kesilmelidir. Saçak çıtasının üzerine saçak mahya koyularak yanlardan 50 cm ara
ile vidalanmalıdır.
15. Vadi dere: Dere yatağının her iki yanına 3x5 cm çıta ile araları 13 cm olacak
şekilde dere yatağını hazırlayın, vadi dere aksesuarını çıtaların arasına yerleştirin
ve 50 cm ara ile vadi derede kulak yaparak çıta üzerine yatırın ve üstten çivileyin.
Çıtalara ILDIZBOARD dayanacak şekilde ILDIZBOARD u kesin. Kiremitler vadi
derenin içine 3-4 cm bükülecek şekilde kiremitleri kesin.
16. Düz Levha: Çatı alınlarını kaplamak için, alnın ölçüsüne göre kesip bükerek
düz levha ile alını kaplayabilirsiniz. Bunun için alının düzgün bir şekilde tahta ile
kaplanması gerekir. Ayrıca standart aksesuarların uymadığı yerlerde düz levhayı
kesip bükerek özel aksesuaryaratabilirsiniz..
17. İlk sıradaki kiremitler yukarıdan altındaki çıtaya çivilenmeli ve çivilerin üstü
rotuşlenmelidir.