ÜRÜNLERİMİZ
Uygulama Esasları

 

1.Uygulama için hazırlanmış örnek çatı modeli

 

 

 

2.Uygulamaya başlamadan önce, şantiyede bulundurulması gerekli malzemeler; Büküm aleti, saç makası, metre, kalem ve yumuşak tabanlı ayakkabı, çekiç, falçata, testere.

3.Isı Yalıtım Panelleri kesintisiz olarak, taşıyıcı merteklerin ya da bu çatı modeline olduğu gibi kiremit altı tahtasının üzerine tespitlenir.

4.Buharın dışarı atılıp, suyun içeri girmesini önleyen Ildızclassic, ısı yalıtım panellerinin üzerine kesintisiz olarak yayılır.

5.Ildızclassic üzerinde sahte mertek sistemi oluşturulur.

6.Mastar Hazırlanır.

 

7.- Oluk tarafındaki ilk aks 34.5 cm, diğer kadron aksları 37 cm'de bir işaretlenir.

8.Mastar üzerinde işaretlenen noktalarda çivileme yapılabilmesi için derzler açılır.

9.Mertekler üzerinde mastar vasıtasıyla, çivileme yapılarak, kiremit altı kadron aksları belirlenir.

 

 

10.Radyan enerjiyi yalıtmak için gerekli olan Ildızfoil yayılmadan önce, tüm kiremitaltı kadronları yerinde alıştırılıp hazırlanır ve önceden belirlenen kadron akslarına konur. 

11.Kadronlar üstten alta doğru tespitlenecek şekilde mahyanın altındaki aksa sırayla konur.

12.Ildızfoil kadron akslarını kaybetmemek için çivi başlarına geçirilerek mertekler üzerine yayılır.

13.Daha önce mahyaya doğru son aksta biraraya topladığımız ve sıraladığımız kadronlar, doğru aksları oluşturmak için merteklerin üzerinde yeralan çiviler kullanılarak üstten alta doğru merteklere çakılır.

14.Mahyaya dayanan ilk sıra kiremit atlanır. İkinci sıradan uygulamaya başlanır. 

 

 

15.Kiremitler aşağıya doğru birkaç sıra dizildikten ve yerine alıştırıldıktan sonra çivilenmeye başlar.

 

 

17.Kiremitler yandan yukarı 40 mm bükülmeli

 

 

18.Kiremitlerin yan binilerinin hep aynı hizaya gelmesine dikkat edilmeli. Kiremitler şaşırtarak dizilmeli.

19.Kesilmesi gereken kiremitlerin, çatı üzerinde ölçüleri alınır ve çatının dışında kesilmesi ve bükülmeleri sağlanır

 

20.Çatının üzerinde yürürken kiremitlerin kadronunun üzerinde bulunan kısımlara basarak yürümeli. Kiremitler kiremit altı kadronlarına her kiremite 4 çivi gelecek şekilde, alından çakılmalı.

21.Vadidere montajı

22.Sırt mahya montajı.

23.Köşeli, saçak mahya montajı.

24.Z Profili montajı.

25.Büküm aletinde, büküm yapılması işleri.

26.Rötuşlama yapılıp, çatı temizlenir.