ILDIZ HABERLER ve DUYURULAR
ARKEOLOG ERKAN ILDIZ ANISINA

14 Temmuz 2022 tarihinde vefat eden değerli kardeşim Erkan Ildız’ın Bankalar Birliği tarafından yayınlanan “Eski Çağ’ da Bankacılık ve Bankerlik” kitabı, alanında çok önemli ve ilkleri içeren araştırmalara imza atmıştır.

Bankerliğe zemin hazırlayan gelişmeler 40.000 yıl öncelere giderek inceleniyor. Para, bankerlik gibi konuların bu derinlikte incelenmesi dünya çapında bir ilk olduğu ilgili bilim adamları tarafından değerlendiriliyor.

Değerli kardeşim Arkeolog Erkan Ildız yüksek lisans tezi olarak yaptığı bu çalışmaları, doktora tezi hazırlıkları sırasında daha da ileri götürdü ancak bu tezi sunmaya sağlığı elvermedi ve tezini sunamadan yaşama veda etti.

Değerli Kardeşim Erkan Ildız bu eserinde para, borç ve faiz işlemlerinin yazının icadından çok önce başladığını göstermektedir. Çünkü yazının icadı M.Ö 4. binyılın sonlarına denk gelmektedir. Ticaret, değiş tokuş ve bu işlerde paranın kullanılması ise çok daha eskilere uzanmaktadır. Mevcut arkeolojik buluntular, ticaretin geçmişinin 40.000 yıl öncesine kadar uzandığını göstermektedir.

Erkan Ildız eserinde, borç ve faizin, soyut bir kavram olmaları nedeniyle, salt arkeolojik nesnelerle kanıtlanmalarının mümkün olmadığını, günümüzde veya yakın geçmişte yaşayan ilkel kabilelerdeki borç (ve de faiz) ilişkilerinden hareketle tarih öncesine yönelik benzer kurgulamalar yapılabileceğini belirtmektedir. Bu tür antropolojik verilerle, çok eski bir geçmişten beri insan topluluklarında borç ve faiz ilişkilerinin mevcut olduğu ifade etmektedir.

Mezopotamya'da parlak uygarlıklar yaratan toplumlardan günümüze ulaşan çivi yazılı tabletler ve diğer arkeolojik veriler, Ortadoğu'da bankerlik mesleğinin, en azından faizli borç para verme temelinde var olduğunu ortaya koyduğunu, M.Ö. 1. binyılın ilk yarısından itibaren Eski Yunan ve Roma toplumlarında bankerlik mesleği; sarraflık, mezatçılık ve noterlik gibi, uzmanlık ve güven gerektiren bazı işlerle birlikte yürütülen bir mesleğe dönüştüğünü ancak Mezopotamya toplumlarında bankerliğin, bu tür uzmanlaşmalarla ne kadar iç içe olduğunun da  pek belli olmadığını ifade etmektedir. Örneğin altın ve özellikle de gümüş ayarının(ki gümüş külçeler yaklaşık 2500 yıl boyunca ticaret ve borç alış verişinde para olarak kullanılmıştır) nasıl tespit edildiği bilinmediğini, bu soy metallerin ayarıyla oynayarak yapılan sahtekârlıklar var mıydı veya buna karşı ne gibi önlemler alınmıştı? Bunların araştırılması gerektiğini belirtmektedir. Borç yüzünden o dönemde de haciz işlemleri yapıldığını ve bunların haraç mezat satıldığını, bu işlemleri yürüten Mezatçılarla bankerlerin bağlantısı var mıydı veya bu işler bizzat bankerler tarafından mı yürütülmekteydi?  Benzer şekilde, banker mekânlarının iş dünyasının buluşma noktaları olması nedeniyle, buralar sözleşmelerin imzalandığı, şahitliklerin yapıldığı

mekânlar olarak kullanılmış ve bankerlerin  aynı zamanda noter görevi üstlenmiş olabileceğini; buna yönelik araştırmalara da ihtiyaç olduğunu ifade etmektedir

 

Değerli kardeşim Erkan Ildız aşağıda belirttiği konularda da araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekmiştir.

“Eskiçağ'da Bankacılık ve Bankerlik bulunmaktadır. Daha önce de değindiğimiz gibi, Eski Çağ'da Eski Yunan öncesinde bankerler, tüccarlarla bir tutulmuş ve aynı sözcükle, yani “tüccar" olarak adlandırılmışlardır. Ancak banker ile tüccarı ayıran farklı adlandırmaların bulunması olasıdır. Eski tabletlerin yeni okumalarında bu ayrımı yapacak çalışmalar da yapılabilir. Eski Yunan ve Roma'nın bankerlik mesleğine getirdiği en önemli yenilik, bankerlerin tasarruf sahiplerinden faiz karşılığı mevduat almaları ve bunu ihtiyaç sahiplerine daha yüksek faizle borç vermeleri olmuştur. Ayrıca çek, havale vb. yeni bankacılık teknikleri yaratılıp uygulanmıştır. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte daralan ekonomi, bankerlerin faaliyet alanlarını sınırlamış, ekonomide azalan önemleri birçok bankerin iflasını getirmiştir. Üstelik Hıristiyanlığın yayılma döneminde kilise babalarının faizi haram gören yaklaşımları, bankerlerin adeta "ruhlarına okunan bir fatiha" olmuştur. Ta ki 11. yy.da Cenovalı ve Venedikli bankerler ortaya çıkana dek. Orta Çağ ticaretinde İtalyan bankerler eski seleflerinin kullandığı tüm bankacılık tekniklerini yeniden canlandırıp geliştirerek, bugünkü bankacılığın oluşmasında bir köprü işlevi görmüşlerdir. Antik Çağ'ın bitişinden, Orta Çağ'ın sonlarında bankacılıkta görülen bu canlanmaya kadar geçen süredeki bankacılığın durumu da incelenmeyi bekleyen önemli bir konudur” ifadeleriyle araştırılacak konuları gündeme koymuş, büyük bir ihtimalle de doktora çalışmalarında bu sorulara cevap verecek araştırmaları yapmıştı. Doktora tezi çalışmalarını tamamlayıp, tezi yazma aşamasına geldiğinde maalesef hızla sağlığı bozulmuş ve bu çalışmalarını toparlayarak sunma imkânı bulamamıştır.

Bir gün bu çalışmalar toparlanıp, yayınlandığında değerli kardeşim Erkan Ildız’ın yaptığı bu değerli çalışmalar yerini bulacak, insanlığa ışık tutacaktır…

Değerli Kardeşimin yolu açık ve aydınlık, yıldızlar yoldaşı olsun…

Sevgiler. Erdener

 

 

BAYİMİZ GÜVEN YAPI ANTALYA YAPEX FUARINA KATILDI
ANKARA BAYİMİZ GÜVEN YAPI ANKARA YAPIDECOR FUARINA KATILDI
BAHÇEŞEHİR VERDE MOLİNO ALIŞ VERİŞ MERKEZİ
KARTEPE VİLLALARI ILDIZBOND METAL KİREMİT KAPLAMA İŞLERİ TAMAMLANDI
PELİKAN HILL PROJESİNDE ILDIZBOND İLE ÇATI KAPLAMA İŞLERİ TAMAMLANDI
ILDIZBOND METAL KİREMİT FABRİKASIN ' DA YENİ YATIRIMLAR
GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN DEVRİM ILDIZ İLE BENGÜTÜRK TELEVİYON ‘UNUN YAPTIĞI RÖPORTAJIN TAM METNİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ DR. ERDENER ILDIZ İLE CNN TÜRK TELEVİZYONUNDA YAPILAN RÖPORTAJ
YAPI FUARI ANKARA
TV ROPORTAJI
ÇATI-CEPHE FUARI SEMPOZYUMUNA DR. ERDENER ILDIZ TARAFINDAN SUNULAN BİLDİRİLER
ÇATI-CEPHE FUARI SEMPOZYUM ORGANİZASYON HEYETİNE PLAKET TÖRENİ
ÇATI-CEPHE FUARINDA SAYIN İBRAHİM BODUR'UN FUARI ZİYARETİ
ÇATI-CEPHE FUARINDA EĞİTİM VERDİK
ÇATI-CEPHE FUARI
ÇATIDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. ERDENER ILDIZ ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI SAYIN MUSTAFA SARIGÜL İLE ÇATI- CEPHE FUARI 2004 AÇILIŞINI YAPTI.
İSTANBUL YAPI FUARI
TRABZON FUARI
UPHILL COURT PROJESİNDE ILDIZBOND İLE ÇATI KAPLAMA İŞLERİ TAMAMLANDI
ILDIZBOND'da Yeni Bir Renk KARNEOL
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ DR.ERDENER ILDIZ 3.ULUSAL ÇATI -CEPHEMALZEMELERİ VE TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMUNDA OTURUM BAŞKANLIĞI YAPTI
ILDIZBOND ADANA YAPI FUARINDA
ILDIZBOND KAYSERİ DECOYAP FUARINDAYDI
ILDIZBOND ATLANTİC CİTY YAPI FUARINDAYDI
NİSAN AYI BAŞINDA İSPANYA BARSELONA FUARINDAYDIK
ÇATI-CEPHE FUARI 24-29 MART 2005
ILDIZBOND, “En zor detayları mükemmel çözer”
YAPI2004 ANKARA FUARINA KATILDIK
YURTDIŞI FUAR ETKİNLİKLERİ
ILDIZBOND KIRMIZI'YA ADAY GÖSTERİLDİ
SANAYİ VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
Ildız'dan yeni bir ürün: Ildızoluk
ÇATI-CEPHE FUARINDA SEMPOZYUM ETKİNLİKLERİ
İZMİR YAPI 2004 FUARI
ILDIZ Eğitim Merkezi'nde Taşeronlara ILDIZBOND Uygulaması
Yapı 2003 İstanbul Fuarı'nda Eğitim
Fabrika'da ILDIZBOND Eğitimi
Futbol Müsabakaları
ILDIZBOND Eğitim Seferberliği
ILDIZBOND Doğdu
MİLAS' TAKİ ILDIZBOND METAL KİREMİT FABRİKAMIZ İÇİN ELEMAN ALINACAK
YASAL UYARI
ARKEOLOG ERKAN ILDIZ ANISINA